MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB | BOX 5086 | 42605 VÄSTRA FRÖLUNDA | TELEFON 031-691610 | info@marenius.se
EMC (ElectroMagnetic Compatibility) Vi kan utföra de vanligaste testerna för Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) som kan krävas för att din nya produkt ska kunna CE-märkas. Läs mera om våra EMC-resurser här...
LVD (Low Voltage Directive) = elsäkerhet Vi kan utföra de tre vanligaste testerna för elsäkerhet enligt EUs lågvoltdirektiv (LVD) som kan krävas för att din nya produkt ska kunna CE-märkas. Läs mera om LVD-mätningar här ...
AUDIO Som en etablerad tillverkare av professionell audioteknik, med produkter i daglig drift i alla världsdelar, har vi naturligtvis ett mätsystem som är “state-of-the-art”, AUDIO PRECISION System Two 2322 Dual Domain. Det ger oss möjligheter att mäta alla vanligt förekommande parametrar samt ett stort antal ovanligare sådana. Allt sker med mycket hög precision och blir utförligt dokumenterat. Läs mera om audiomätninar här...
ELEKTRONIK-MÄTNINGAR Vi har en heltäckande instrumentpark som erbjuder alla möjligheter att utföra även komplicerade mätningar för utveckling, felsökning och dokumentation. Med LabView kan vi automatisera många mätsekvenser genom styrning av våra instrument via GPIB. Saknas något instrument eller interface kan vi ofta bygga det med de resurser vi har “in-house”. Läs mera om generella elektronikmätningar här...
ELEKTRONIKUTVECKLING DESIGN - TEST - PRODUKTION
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
EMC (ElectroMagnetic Compatibility) Vi kan utföra de vanligaste testerna för Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) som kan krävas för att din nya produkt ska kunna CE- märkas. Läs mera om våra EMC-resurser här...
LVD (Low Voltage Directive) = elsäkerhet Vi kan utföra de tre vanligaste testerna för elsäkerhet enligt EUs lågvoltdirektiv (LVD) som kan krävas för att din nya produkt ska kunna CE- märkas. Läs mera om LVD-mätningar här ...
AUDIO Som en etablerad tillverkare av professionell audioteknik, med produkter i daglig drift i alla världsdelar, har vi naturligtvis ett mätsystem som är “state-of-the-art”, AUDIO PRECISION System Two 2322 Dual Domain. Det ger oss möjligheter att mäta alla vanligt förekommande parametrar samt ett stort antal ovanligare sådana. Allt sker med mycket hög precision och blir utförligt dokumenterat. Läs mera om audiomätninar här...
ELEKTRONIK-MÄTNINGAR Vi har en heltäckande instrumentpark som erbjuder alla möjligheter att utföra även komplicerade mätningar för utveckling, felsökning och dokumentation. Med LabView kan vi automatisera många mätsekvenser genom styrning av våra instrument via GPIB. Saknas något instrument eller interface kan vi ofta bygga det med de resurser vi har “in-house”. Läs mera om generella elektronikmätningar här...
ELEKTRONIKUTVECKLING DESIGN - TEST - PRODUKTION
Test & Mät
MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB | BOX 5086 | 42605 VÄSTRA FRÖLUNDA | TELEFON 031-691610 | info@marenius.se