Produktion ODM
MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB 031-691610 info@marenius.se
original design manufacturer (ODM) Företag som utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av andra företag, som sedan säljer dem under sitt eget varumärke. En stor del av vår produktion består av ODM-produkter för några av Sveriges största företag inom fordonsindustri, logistik och medicinteknik. Denna typ av produkter kräver omfattande testning och dokumentation för varje levererat exemplar, med spårbarhet flera år tillbaka till aktuella testrapporter. Produkterna har ofta mycket lång livslängd och kan produceras i mer än 10 år utan nämnvärda ändringar.
MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB 031-691610 info@marenius.se
Produktion ODM
MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB 031-691610 info@marenius.se
original design manufacturer (ODM) Företag som utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av andra företag, som sedan säljer dem under sitt eget varumärke. En stor del av vår produktion består av ODM- produkter för några av Sveriges största företag inom fordonsindustri, logistik och medicinteknik. Denna typ av produkter kräver omfattande testning och dokumentation för varje levererat exemplar, med spårbarhet flera år tillbaka till aktuella testrapporter. Produkterna har ofta mycket lång livslängd och kan produceras i mer än 10 år utan nämnvärda ändringar.
MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB 031-691610 info@marenius.se