MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB | BOX 5086 | 42605 VÄSTRA FRÖLUNDA | TELEFON 031-691610 | info@marenius.se
LVD Vi kan utföra de tre vanligaste testerna för elsäkerhet enligt EUs lågvoltdirektiv (LVD) som kan krävas för att din nya produkt ska kunna CE-märkas och du ska kunna skriva under en EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE. Dessa är Överslagsspänning som testar överspänningståligheten hos ingående komponenter som är anslutna till nätspänningen, upp till 5 kV AC. Jordkontinuitet som testar hur mycket ström som kan hanteras vid ett fel från fas till skyddsjord, upp till 30 A. Isolationsresistans som mäter resistansen i isolatorer av olika slag, t ex i en transformator, upp till 200 Gohm. Se vidare info i separat pdf.
ELEKTRONIKUTVECKLING DESIGN - TEST - PRODUKTION
Kostnadsexempel LVD-test på en nätansluten (230 V) produkt. Test av överslagsspänning, jordkontinuitet och isolationsresistans samt allmän översyn av elsäkerheten och märkningen. Sammanställning av mätresultat i pdf-format ingår. Totalt 17.500:- exkl. moms.
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
LVD Vi kan utföra de tre vanligaste testerna för elsäkerhet enligt EUs lågvoltdirektiv (LVD) som kan krävas för att din nya produkt ska kunna CE-märkas och du ska kunna skriva under en EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE. Dessa är Överslagsspänning som testar överspänningståligheten hos ingående komponenter som är anslutna till nätspänningen, upp till 5 kV AC. Jordkontinuitet som testar hur mycket ström som kan hanteras vid ett fel från fas till skyddsjord, upp till 30 A. Isolationsresistans som mäter resistansen i isolatorer av olika slag, t ex i en transformator, upp till 200 Gohm. Se vidare info i separat pdf.
ELEKTRONIKUTVECKLING DESIGN - TEST - PRODUKTION
Kostnadsexempel LVD-test på en nätansluten (230 V) produkt. Test av överslagsspänning, jordkontinuitet och isolationsresistans samt allmän översyn av elsäkerheten och märkningen. Sammanställning av mätresultat med värmebilder i pdf-format ingår. Totalt 17.500:- exkl. moms.
MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB | BOX 5086 | 42605 VÄSTRA FRÖLUNDA | TELEFON 031-691610 | info@marenius.se