ELEKTRONIKUTVECKLING DESIGN - TEST - PRODUKTION
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
GDPR Behandling av personuppgifter. Vi vänder oss enbart till företag, myndigheter och institutioner och inte till privatpersoner. Vi samlar inte in personuppgifter via våra webbsidor. Du samtycker till följande när du själv lämnar uppgifter till oss: Sådana uppgifter som du lämnar till oss i mail eller via vår kontaktsida sparas för framtida kommunikation med dig. Vid beställning sparas de uppgifter som du lämnar för att vi ska kunna hantera din order. Personuppgiftsansvarig är Leif Marenius (info@marenius.se). De uppgifter som kan komma att sparas är företagsnamn, adress, telefonnummer, mailadress, organisationsnummer, kontaktperson samt momsregistreringsnummer. Vi använder dessa uppgifter för att kunna fullgöra leveransen och delar av dem lämnas därmed till fraktbolaget. Vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan part. Uppgifterna lagras så länge de är aktuella. Du har rätt att begära information om aktuella uppgifter som kan beröra dig. Du kan även begära rättelse och radering. Du har rätt att klaga till Datainspektionen om du anser att vi behandlat dina uppgifter på ett felaktigt sätt. GDPR Use of personal data. We do not sell our services and products to consumers, only to companies, institutions and authorities. We do not collect personal data through our web sites. When supplying personal data to us, you agree to this: Information given to us through email or our contact web page will be saved for future communication with you. When ordering, we will save the information that you supply, in order to handle your order. Responsible for personal data is Leif Marenius (info@marenius.se). The information that may be saved include company name, address, phone number, mail address, organization number, contact person and VAT registration number. We will use this information for fulfilling the delivery and part of them will be forwarded to the freight company. We will not forward this information to any other part. The data will be stored while they are relevant and correct. You have the right to ask for information about what information is stored. You may also request that it will be updated or deleted. You have the right to file a complaint to Datainspektionen in Sweden, should you feel that the information has been used in a bad way.
· · · ·
ELEKTRONIKUTVECKLING DESIGN - TEST - PRODUKTION
GDPR Behandling av personuppgifter. Vi vänder oss enbart till företag, myndigheter och institutioner och inte till privatpersoner. Vi samlar inte in personuppgifter via våra webbsidor. Du samtycker till följande när du själv lämnar uppgifter till oss: Sådana uppgifter som du lämnar till oss i mail eller via vår kontaktsida sparas för framtida kommunikation med dig. Vid beställning sparas de uppgifter som du lämnar för att vi ska kunna hantera din order. Personuppgiftsansvarig är Leif Marenius (info@marenius.se). De uppgifter som kan komma att sparas är företagsnamn, adress, telefonnummer, mailadress, organisationsnummer, kontaktperson samt momsregistreringsnummer. Vi använder dessa uppgifter för att kunna fullgöra leveransen och delar av dem lämnas därmed till fraktbolaget. Vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan part. Uppgifterna lagras så länge de är aktuella. Du har rätt att begära information om aktuella uppgifter som kan beröra dig. Du kan även begära rättelse och radering. Du har rätt att klaga till Datainspektionen om du anser att vi behandlat dina uppgifter på ett felaktigt sätt. GDPR Use of personal data. We do not sell our services and products to consumers, only to companies, institutions and authorities. We do not collect personal data through our web sites. When supplying personal data to us, you agree to this: Information given to us through email or our contact web page will be saved for future communication with you. When ordering, we will save the information that you supply, in order to handle your order. Responsible for personal data is Leif Marenius (info@marenius.se). The information that may be saved include company name, address, phone number, mail address, organization number, contact person and VAT registration number. We will use this information for fulfilling the delivery and part of them will be forwarded to the freight company. We will not forward this information to any other part. The data will be stored while they are relevant and correct. You have the right to ask for information about what information is stored. You may also request that it will be updated or deleted. You have the right to file a complaint to Datainspektionen in Sweden, should you feel that the information has been used in a bad way.
· · · ·