MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB | BOX 5086 | 42605 VÄSTRA FRÖLUNDA | TELEFON 031-691610 | info@marenius.se
EMC Vi kan utföra de vanligaste testerna för Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) som kan krävas för att din nya produkt ska kunna CE-märkas och du ska kunna skriva under en EG- FÖRSÄKRAN OM ÖVERENS-STÄMMELSE. Redan 1996, när EU införde CE-kravet för elektronik, köpte vi in ett komplett testlab som därefter har kompletterats, bland annat med en TEM-cell som rymmer “normalstora” produkter. Vi erbjuder idag mätningar för påstrålade störningar 30 - 1000 MHz @ 15 V/m ledningsbundna störningar, immunitet 1- 4 kV snabba transienter, kapacitivt kopplad eller via matningen utstrålade störningar, immunitet 30 - 1000 MHz stötströmmar (surge) upp till 1100 A ledningsbundna störningar, emission 150 kHz - 30 MHz via 230V-matningen ESD upp till 8 kV spänningsdippar harmoniska övertoner Se vidare info i separat pdf.
ELEKTRONIKUTVECKLING DESIGN - TEST - PRODUKTION
Kostnadsexempel EMC-test på en produkt som ryms i vår TEM-cell (max 30x30x30 cm) som omfattar emission och immunitet, inkl. ledningsbundna störningar samt ESD. Sammanställning av mätresultat i pdf-format ingår. Totalt 17.500:- exkl. moms.
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
EMC Vi kan utföra de vanligaste testerna för Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) som kan krävas för att din nya produkt ska kunna CE-märkas och du ska kunna skriva under en EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENS-STÄMMELSE. Redan 1996, när EU införde CE-kravet för elektronik, köpte vi in ett komplett testlab som därefter har kompletterats, bland annat med en TEM-cell som rymmer “normalstora” produkter. Vi erbjuder idag mätningar för påstrålade störningar 30 - 1000 MHz @ 15 V/m ledningsbundna störningar, immunitet 1- 4 kV snabba transienter, kapacitivt kopplad eller via matningen utstrålade störningar, immunitet 30 - 1000 MHz stötströmmar (surge) upp till 1100 A ledningsbundna störningar, emission 150 kHz - 30 MHz via 230V-matningen ESD upp till 8 kV spänningsdippar harmoniska övertoner Se vidare info i separat pdf.
ELEKTRONIKUTVECKLING DESIGN - TEST - PRODUKTION
Kostnadsexempel EMC-test på en produkt som ryms i vår TEM-cell (max 30x30x30 cm) som omfattar emission och immunitet, inkl. ledningsbundna störningar samt ESD. Sammanställning av mätresultat i pdf-format ingår. Totalt 17.500:- exkl. moms.
MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB | BOX 5086 | 42605 VÄSTRA FRÖLUNDA | TELEFON 031-691610 | info@marenius.se