Tekniker och Resurser Vi gör all mekanik-design med CAD i SolidWorks. Från CAD-systemet för kretskort får vi kompletta data som går in i SolidWorks och ger en sann bild av det monterade kretskortet. Där kan vi sedan anpassa håltagningar och detaljer för att utnyttja kapslingen maximalt. De olika delarna i en kapsling hanteras därefter i CAM-beredningen som sker i AutoDesk FUSION 360. Här skapas fräsprogrammet som styr NC- fräsmaskinen. Plastdetaljer CAM-bereds i ett eget program som också styr 3D-skrivaren. För paneltexter och symboler använder vi en proramvara som även styr vår laser- gravyrmaskin.
Mekanik-design
MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB 031-691610 info@marenius.se
Tekniker och Resurser Vi gör all mekanik-design med CAD i SolidWorks. Från CAD-systemet för kretskort får vi kompletta data som går in i SolidWorks och ger en sann bild av det monterade kretskortet. Där kan vi sedan anpassa håltagningar och detaljer för att utnyttja kapslingen maximalt. De olika delarna i en kapsling hanteras därefter i CAM-beredningen som sker i AutoDesk FUSION 360. Här skapas fräsprogrammet som styr NC- fräsmaskinen. Plastdetaljer CAM-bereds i ett eget program som också styr 3D-skrivaren. För paneltexter och symboler använder vi en proramvara som även styr vår laser- gravyrmaskin.
Mekanik- design
MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB 031-691610 info@marenius.se