EMC/LVD test
Audio-mätningar Som en etablerad tillverkare av professionell audioteknik, med produkter i daglig drift i alla världsdelar, har vi naturligtvis ett mätsystem som är “state-of-the-art”, AUDIO PRECISION System Two 2322 Dual Domain. Det ger oss möjligheter att mäta alla vanligt förekommande parametrar samt ett stort antal ovanligare sådana. Allt sker med mycket hög precision och blir utförligt dokumenterat.
Vi har eget test-lab för EMC och LVD pre- compliance test. För många produkter räcker det som underlag. Vi skapar en Technical File samt en CE- deklaration för kunden, klar att signera (om testerna har genomförts med bra resultat). Följande standard-tester utför vi normalt: RF emission RF immunitet Ledningsbundna störningar Transienttålighet ESD Överslagsspänning Jordkontinuitet Isolationsresistans Stötström Spänningsdipp Dessutom gör vi en bedömning av produktens märkning och dokumentation.
MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB 031-691610 info@marenius.se
EMC/LVD test
Audio-mätningar Som en etablerad tillverkare av professionell audioteknik, med produkter i daglig drift i alla världsdelar, har vi naturligtvis ett mätsystem som är “state-of-the-art”, AUDIO PRECISION System Two 2322 Dual Domain. Det ger oss möjligheter att mäta alla vanligt förekommande parametrar samt ett stort antal ovanligare sådana. Allt sker med mycket hög precision och blir utförligt dokumenterat.
Vi har eget test-lab för EMC och LVD pre- compliance test. För många produkter räcker det som underlag. Vi skapar en Technical File samt en CE- deklaration för kunden, klar att signera (om testerna har genomförts med bra resultat). Följande standard-tester utför vi normalt: RF emission RF immunitet Ledningsbundna störningar Transienttålighet ESD Överslagsspänning Jordkontinuitet Isolationsresistans Stötström Spänningsdipp Dessutom gör vi en bedömning av produktens märkning och dokumentation.
MARENIUS ELEKTRONIKUTVECKLING AB 031-691610 info@marenius.se